Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
PLAN KONFERENCIJE MIT 2013
  Vrnjačka Banja (kongresni centar Zvezda)
Četvrtak, 05.09.2013. 16:00 - 21:00. Dolazak i registracija učesnika
Petak, 06.09.2013. 08:00
09:00
09:45
10:45
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Registracija učesnika
Otvaranje konferencije
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Završetak rada po sekcijama
Večera
Subota, 07.09.2013. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Završetak rada po sekcijama
Svečana večera - banket
Nedelja, 08.09.2013. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Završetak rada po sekcijama
Večera
Ponedeljak, 09.09.2013. 09:00
09:00
Odlazak dela učesnika koji ne putuje za Budvu.
Deo učesnika Konferencije, putuje za Budvu, Crnu Goru, gde nastavlja sa daljim radom.
 
  Bečići (sala hotela Mediteran)
Utorak, 10.09.2013. 09:00
12:30
14:30
15:00
17:00
Prezentacija postera T1
Ručak
Pregledanje izloženih postera
Zasedanje radne grupe W1
Završetak rada
Sreda, 11.09.2013. 09:00
12:30
14:30
15:00
17:00
Prezentacija postera T2
Ručak
Pregledanje izloženih postera
Zasedanje radne grupe W2
Završetak rada
Četvrtak, 12.09.2013. 09:00
12:30
14:30
15:00
17:00
Prezentacija postera T3
Ručak
Pregledanje izloženih postera
Zasedanje radne grupe W3
Završetak rada
Petak, 13.09.2013. 12:30
14:30
17:00
Ručak
Zasedanje radne grupe W4
Zatvaranje konferencije
Subota, 14.09.2013. 09:00
Odlazak
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2012 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica