Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija
PLAN KONFERENCIJE MIT 2016
  Vrnjačka Banja (kongresni centar Zvezda)
Nedelja, 28.08.2016. 16:00 - 21:00. Dolazak i registracija učesnika
Ponedeljak, 29.08.2016. 08:00
09:00
09:45
10:30
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
21:00
Registracija učesnika
Otvaranje konferencije
Plenarna sednica
Koktel
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Poster prezentacije
Večera

Okrugli sto: Digitalizacija kulturnog blaga, MISANU-Beograd i IAIE-Novosibirsk
Utorak, 30.08.2016. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Poster prezentacije
Svečana večera - banket
Sreda, 31.08.2016. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00

21:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Poster prezentacije
Večera
Okrugli sto: Advanced optics and Laser technologies, MISANU-Beograd i IAIE-Novosibirsk
Četvrtak, 01.09.2016. 09:00
09:00
Odlazak dela učesnika koji ne putuje za Budvu.
Deo učesnika Konferencije, putuje za Budvu, Crnu Goru, gde nastavlja sa daljim radom.
 
  Bečići (sala hotela Mediteran)
Petak, 02.09.2016. 14:30
16:40
18:00
Plenarna sednica
Slobodne diskusije
Završetak rada
Subota, 03.09.2016. 14:30
16:40
18:00
Plenarna sednica
Slobodne diskusije
Završetak rada
Nedelja, 04.09.2016. 14:30
16:40
18:00
Plenarna sednica
Slobodne diskusije
Završetak rada
Ponedeljak, 05.09.2016. 14:30
17:00
Okrugli sto
Zatvaranje konferencije
Utorak, 06.09.2016. 09:00
Odlazak učesnika Konferencije
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija
© 2015 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica