Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije

PLAN KONFERENCIJE MIT 2011

Vranjačka Banja (kongresni centar Zvezda)

Subota, 27.08.2011. 16:00 - 21:00 Dolazak i registracija učesnika
Nedelja, 28.08.2011. 08:00
09:00
09:45
10:45
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Registracija učesnika
Otvaranje konferencije
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Završetak rada po sekcijama
Večera
Ponedeljak, 29.08.2011. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Završetak rada po sekcijama
Svečana večera - banket
Utorak, 30.08.2011. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Završetak rada po sekcijama
Večera
Sreda, 31.08.2011. 09:00
09:00
Odlazak kući
Deo učesnika Konferencije, putuje za Budvu, Crnu Goru, gde nastavlja sa daljim radom uz posetu manstiru Žiča.

Budva

Četvrtak, 01.09.2011. 09:00
12:30
14:30
15:00
17:00
Prezentacija postera T1
Ručak
Pregledanje izloženih postera
Zasedanje radne grupe W1
Završetak rada
Petak, 02.09.2011. 09:00
12:30
14:30
15:00
17:00
Prezentacija postera T2
Ručak
Pregledanje izloženih postera
Zasedanje radne grupe W2
Završetak rada
Subota, 03.09.2011. 09:00
12:30
14:30
15:00
17:00
Prezentacija postera T3
Ručak
Pregledanje izloženih postera
Zasedanje radne grupe W3
Završetak rada
Nedelja, 04.09.2011. 12:30
14:30
17:00
Ručak
Zasedanje radne grupe W4
Zatvaranje konferencije
Ponedeljak, 05.09.2011. 09:00 Odlazak
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2010 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica